Zameranie ambulancie

Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť v oblasti logopedickej diagnostiky, terapie a poradenstva všetkých druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Poskytujeme diagnostiku (vrátane špeciálneho vyšetrenia-videofluoroskopie), terapiu a poradenstvo v oblasti všetkých druhov dysfágie (dysfágia-poruchy príjmu a/alebo transportu sústa z úst do žalúdka) tak u novorodencov, malých detí,ako aj u dospelých pacientov.

detská dysfágia, dysfágia u dospelých

oneskorený vývin reči, špecificky narušený vývin reči

poruchy artikulácie, dyslália

223924

Autizmus

narušený vývin reči na báze porúch autistického spektra

psychogénne podmienená porucha reči

329061

Palatolália

porucha reči na báze rázštepu pery a/alebo podnebia

porucha plynulosti reči

porucha plynulosti reči

dysfónia, afónia

porucha reči na báze neurologického poškodenia centrálnej nervovej sústavy

450810

Afázia

porucha reči na báze neurologického poškodenia centrálnej nervovej sústavy

514882

Nadštandardná logopedická intervencia

intervencia, ktorú nehradí zdravotná poisťovňa

Naši špecialisti

PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

klinický logopéd a odborný garant

  • certifikovaný EU dysphagia expert
  • certifikovaný terapeut v NDT Basic Bobath (neurovývinová Bobath terapia u detí)

Mgr. Magdaléna Hladíková

logopéd

  • raná intervencia u detí
  • špecificky narušený vývin reči
  • poruchy výslovnosti

Mgr. Alexandra Zemeníková

logopéd

  • narušenie zvukovej roviny reči
  • oneskorený vývin reči

Mgr. Marianna Piovárová

logopéd

  • raná intervencia u detí
  • špecificky narušený vývin reči
  • myofunkčné poruchy

Sme v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami:

Ambulantné hodiny

pondelok 08:00 – 12:0013:00 – 17:00
utorok 08:00 – 12:0013:00 – 16:00
streda 08:00 – 12:0013:00 – 17:00
štvrtok 08:00 – 12:0013:00 – 16:00
piatok 08:00 – 12:00

Na vyšetrenie sa vopred objednáva na tel. č.: 034/6646567, alebo osobne v ambulancii. Logopedická intervencia poskytnutá v rámci ambulantných hodín je hradená zdravotnými poisťovňami, s ktorými máme zmluvy.