Mgr. LENKA RAVASOVÁ

logopéd

PRACOVNÉ ZAMERANIE: 

  • 7/2023 – súčasnosť: logopéd v Ambulancii Klinickej logopédie, LOGOMEDIK, s.r.o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, PhD.