Zameranie ambulancie

Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť v oblasti klinickologopedickej diagnostiky, liečby a poradenstva všetkých druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Poskytujeme diagnostiku (vrátane špeciálneho vyšetrenia-videofluoroskopie), terapiu a poradenstvo v oblasti všetkých druhov dysfágie (dysfágia-poruchy príjmu a/alebo transportu sústa z úst do žalúdka) tak u novorodencov, malých detí,ako aj u dospelých pacientov.

detská dysfágia, dysfágia u dospelých

oneskorený vývin reči, špecificky narušený vývin reči

poruchy artikulácie, dyslália

223924

Autizmus

narušený vývin reči na báze porúch autistického spektra

psychogénne podmienená porucha reči

329061

Palatolália

porucha reči na báze rázštepu pery a/alebo podnebia

porucha plynulosti reči

porucha plynulosti reči

dysfónia, afónia

porucha reči na báze neurologického poškodenia centrálnej nervovej sústavy

450810

Afázia

porucha reči na báze neurologického poškodenia centrálnej nervovej sústavy

514882

Nadštandardná logopedická intervencia

intervencia, ktorú nehradí zdravotná poisťovňa

Naši špecialisti

PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

klinický logopéd a odborný garant

  • certifikovaný EU dysphagia expert
  • certifikovaný terapeut v NDT Basic Bobath (neurovývinová Bobath terapia u detí)

Mgr. LENKA RAVASOVÁ

logopéd

  • raná intervencia u detí
  • špecificky narušený vývin reči, poruchy výslovnosti

Mgr. PATRÍCIA MAXIANOVÁ

logopéd

  • raná intervencia u detí
  • špecificky narušený vývin reči, poruchy výslovnosti

Sme v zmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami:

Ambulantné hodiny

pondelok 07:00 – 12:0013:00 – 15:30
utorok 07:00 – 12:0013:00 – 15:00
streda 07:00 – 12:0013:00 – 15:00
štvrtok 07:00 – 12:0013:00 – 15:30
piatok 07:00 – 12:0013:00 – 14:00

Na vyšetrenie sa vopred objednáva

  • k PaedDr. Bunovej Barbore, PhD.- len v utorok a stredu od 7,30-8,00 hod. a vo štvrtok od 7,00-7,30 hod na tel. č. 0346646567
  • k Mgr. Ravasovej Lenke: pondelok – piatok 7:00-7:30 a 12:30-13:00 na tel.č. 0910567931 
  • k Mgr. Maxiánovej Patrícii: pondelok – piatok 7:00-7:30 a 12:30-13:00 na tel.č. 0918725268
  • V INOM ČASE TELEFÓNY NEDVÍHAME, ruší to nás a našich pacientov, ktorých v danej chvíli vyšetrujeme!!!!

Termín objednania je záväzný!!!! Ak nezrušíte  vopred termín a neprídete 2x po sebe, vyhradzujeme si právo ukončiť s vami poskytovanie klinickologopedickej starostlivosti. Pre objednanie, zrušenie alebo zmenu termínu nás kontaktujte na uvedených t.č. vyššie. Pri zrušení termínu nás kontaktujte telefonicky minimálne deň vopred v uvedených časoch alebo SMS minimálne deň vopred v doobedných hodinách.

Poskytovanie zdrav. starostlivosti v oblasti klinickej logopédie v rámci ambulantných hodín je hradené zdravotnými poisťovňami, s ktorými máme zmluvy.