PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

klinický logopéd a odborný garant

  • certifikovaný EU dysphagia expert
  • klinický logopéd, školiteľka postgraduálneho štúdia odboru klinická logopédia Katedra klinickej logopédie LF SZU, Bratislava
  • držiteľka bronzovej medaily SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI ZA ZÁSLUHY
  • držiteľka Pamätnej medaily Predsedu TTSK (článok z médií)
  • členka European Society for Swallowing Disorders (ESSD)
  • certifikovaný terapeut v NDT Basic Bobath (neurovývinová Bobath terapia u detí)
  • držiteľka pamätného listu Dekanky PdF UK Bratislava
  • Cena SKIZP 2022 Laureát SKIZP
  • 2023- cena primátorky mesta Skalica

Bunova_PROFIL