Videofluoroskopia

Videofluoroskopia (VFSS) je analógové alebo digitálne rádiografické vyšetrenie priebehu prehĺtania, (kde za jednu sekundu prebehne najmenej 25 obrázkov), ktoré sa zaznamenáva na CD prehrávač alebo priamo do počítača prostredníctvom programu, vytvoreného na sekvenčné rozdelenie tohto vyšetrenia. VFSS umožňuje pozorovanie dynamického procesu prehltávania, počas ktorého sa pacientovi podáva určité množstvo sústa rôznej konzistencie (kontrastná látka alebo jedlo zmiešané s kontrastnou látkou. VFSS modifikovala americká klinická logopédka, Jerri Logemann z tradičnej pasáže pažeráka, rtg. vyšetrenia priebehu prehĺtania báriovej pasty.

Modifikácia sa týka polohy pacienta pri vyšetrení, objemu a konzistencie sústa. Toto vyšetrenie umožňuje posúdiť celý priebeh ústnej a hltanovej fázy prehĺtania, odhaliť aspiráciu (preniknutie tekutiny alebo inej látky do dýchacích ciest). Videofluoroskopiu uskutočňujeme na rádiologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Skalici. Následne po vyšetrení analyzujeme tento priebeh prehĺtania a zisťujeme, čo všetko je poškodené z ústnej alebo hltanovej fázy prehĺtania a aký spôsob prehĺtania(ústny alebo cez nasogastrickú sondu alebo sondu priamo do žalúdka- tzv. PEG sondu) a aká konzistencia jedla (zahustená tekutá, kašovitá, tuhá) je vhodná pre pacienta.