Mgr. Magdaléna Hladíková

logopéd

PRACOVNÉ ZAMERANIE: 

raná intervencia u detí
špecificky narušený vývin reči
narušenie zvukovej roviny reči

Hladikova_profil
 • od 7/2018 – súčasnosť: logopéd v Ambulancii Klinickej logopédie, LOGOMEDIK, s.r.o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, PhD.
 • 8/2017 – 12/2017: individuálna práca s dieťaťom s narušenou zvukovou rovinou reči pod vedením klinického logopéda
 • od 10/2019 – zaradená do špecializačného štúdia Slovenskej zdravotníckej univerzity v odbore klinická logopédia
 • 9/2013 – 5/2018: študentka odboru Logopédia, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského. Diplomová práca: Návrh testu fonologického uvedomovania pre slovensky hovoriace deti. Školiteľ: PhDr. Dana Buntová, PhD.
 • 12/2015: Bilingual assessment child lexical knowledge in Central Europe“
 • 11/2016: Kurz afázie v klinickej praxi. Vanda Franková, Mgr. Ivica Bauerová, PhD. Bratislava.
 • 11/2016: Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., PaedDr. Zita Sümegiová, Bratislava.
 • 9/2018: Holistický pohľad na dieťa od 0 – 36 mesiacov v rámci poskytovania včasnej klinicko-logopedickej intervencie. Barbora Bunová, PhD., PhDr. Zuzana Vicenová, Bratislava.
 • 10/2018: Neuropsychologický pohľad na diagnostiku afázie. Anna Hrnčiarová, CSc., Mgr. Zuzana Moškurjáková, Bratislava.
 • 11/2018: Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy pri rozvoji komunikácie detí s poruchou autistického spektra. Zuzana Maštenová, BCBA, Bratislava.
 • 1/2019 – 2/2019: MODUL 1 ,,Teoretické východiská“ – Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie v práci s deťmi s poruchou autistického spektra.“, Oľga Rajecová, Mgr. Veronika Pospíšilová, Andreas, Bratislava.
 • 3/2019: Využitie analýzy verbálneho správania pri rozvíjaní reči a komunikácie u detí s PAS. Zuzana Maštenová, BCBA, Bratislava.
 • 9/2019: Videofluoroscopic Swallow Study Training State of the Art and Science with Infants & Children. Joan C. Arvedson, PhD, CCC-SLP,BCS-S, Skalica.
 • 10/2019: PhDr. Anna Paluková, Bratislava.
 • 11/2019: Hodnotenie verbálneho správania a iných zručností u detí s PAS. Zuzana Maštenová, BCBA, Bratislava.