Mgr. Magdaléna MALYSZOVÁ

klinický logopéd

PRACOVNÉ ZAMERANIE: 

raná intervencia u detí
špecificky narušený vývin reči
narušenie zvukovej roviny reči

Hladikova_profil