Mgr. Alexandra Zemeníková

logopéd

PRACOVNÉ ZAMERANIE: 

narušenie zvukovej roviny reči
oneskorený vývin reči

Zemenikova_profil