Mgr. Alexandra Zemeníková

logopéd

PRACOVNÉ ZAMERANIE: 

narušenie zvukovej roviny reči
oneskorený vývin reči

Zemenikova_profil
  • od 7/2019 – súčasnosť: logopéd v Ambulancii Klinickej logopédie, LOGOMEDIK, s.r.o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, PhD.
  • 9/2014 – 6/2019: študentka odboru Logopédia, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského. Diplomová práca: Poruchy pomenovania obrázkov u pacientov s neurodegeneratívnym ochorením. Školiteľ: Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD
  • 7/2017 – „Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina“. Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., PaedDr. Zita Sümegiová, Bratislava
  • 5/2018 – „AAK – cesta, ktorá vedie do spoločnosti. Možnosti rozvoja gramotnosti, jazyka a komunikácie prostredníctvom expresívneho umenia“. Mgr. Martina Kukumbergová, KOMUNIKUJEME SPOLU n.o., Bratislava
  • 10/2018 – „XVI. Medzinárodná logopedická konferencia SAL“. Slovenská asociácia logopédov so sídlom v Bratislave, Nový Smokovec