Počet online

Máme online 3 hostí 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5
KLINICKÁ LOGOPÉDIA VIDEOFLUOROSKOPIA
English (United Kingdom)Slovak (Slovenská republika)

VIDEOFLUOROSKOPIA

 Videofluoroskopia (VFSS) je analógové alebo digitálne  rádiografické vyšetrenie priebehu prehĺtania, (kde za jednu sekundu prebehne najmenej  25 obrázkov), ktoré sa zaznamenáva na CD prehrávač alebo priamo do počítača prostredníctvom programu, vytvoreného na sekvenčné rozdelenie tohto vyšetrenia. VFSS umožňuje pozorovanie dynamického procesu prehltávania, počas ktorého sa pacientovi podáva určité množstvo sústa rôznej konzistencie (kontrastná látka alebo jedlo zmiešané s kontrastnou látkou. VFSS modifikovala americká klinická logopédka, Jerri Logemann z tradičnej pasáže pažeráka, rtg. vyšetrenia priebehu prehĺtania báriovej pasty.

Modifikácia sa týka polohy pacienta pri vyšetrení, objemu a konzistencie sústa. Toto vyšetrenie umožňuje posúdiť  celý priebeh ústnej a hltanovej fázy prehĺtania, odhaliť aspiráciu (preniknutie tekutiny alebo inej látky do dýchacích ciest). Videofluoroskopiu uskutočňujeme na rádiologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Skalici. Následne po vyšetrení analyzujeme tento priebeh prehĺtania a zisťujeme, čo všetko je poškodené z ústnej  alebo hltanovej fázy prehĺtania a aký spôsob prehĺtania(ústny alebo cez nasogastrickú sondu alebo sondu priamo do žalúdka- tzv. PEG sondu)  a aká konzistencia jedla (zahustená tekutá, kašovitá, tuhá) je vhodná pre pacienta.

 

  • Na vyšetrenie sa vopred objednáva na tel. č.: 034/6646567, alebo osobne v ambulancii. Logopedická intervencia poskytnutá v rámci ambulantných hodín je hradená zdravotnými poisťovňami, s ktorými máme zmluvy.

 

Reklamný prúžok