Počet online

Máme online 5 hostí 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5
KLINICKÁ LOGOPÉDIA ZAMERANIE AMBULANCIE
English (United Kingdom)Slovak (Slovenská republika)

Zameranie ambulancie

 

Ponúkame komplexnú logopedickú intervenciu u  detí a  dospelých v oblasti poradenstva, diagnostiky a liečby:

  • poruchy prehĺtania (neurogénne a štrukturálne dysfágie)

 

 

  • myofunkčných porúch (poruchy prehĺtania v zmysle infantilného, embryonálneho prehĺtania, poruchy dýchania a artikulácie v dôsledku infantilného prehĺtania)
  • poruchy artikulácie (dyslália, poruchy artikulácie v dôsledku rázštepov podnebia)
  • poruchy hlasu (dysfónia, afónia)
  • poruchy sluchu (hypacusis, kochleárne implantáty)
  • poruchy plynulosti reči (zajakavosť, brblavosť)
  • narušeného vývinu reči
  • špecifických porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia)
  • narušenej komunikačnej schopnosti pri rozličných ochoreniach mozgu (afázie a dyzartrie  v dôsledku detskej mozgovej obrny, náhlej cievnej mozgovej  príhody, úrazov, nádorov, demyenilizačných ochorení  atď.)
  • nadštandardná logopedická intervencia >> Okrem štandartnej logopedickej intervencie, hradenej zdravotnými poisťovňami, ponúkame aj nadštardantnú logopedickú intervenciu, ktorú si musia rodičia detí zaplatiť.

ČO VÁS ZAUJÍMA?

Keď dieťa nevie prehĺtať
Nesprávna výslovnosť
Zajakavosť - opakovanie, naťahovanie slabík, slov
Známa, neznáma diagnóza - dysfágia
Reklamný prúžok