Počet online

Máme online 12 hostí 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5
KLINICKÁ LOGOPÉDIA ODBORNÝ PROFIL Mgr. Magdaléna Hladíková
English (United Kingdom)Slovak (Slovenská republika)

Mgr. Magdaléna Hladíková

hladikova

PRACOVNÉ ZAMERANIE:

  • raná intervencia u detí,
  • špecificky narušený vývin reči,
  • poruchy výslovnosti

Pracovné skúsenosti:

  • od 7/2018 – súčasnosť: logopéd v Ambulancii Klinickej logopédie, LOGOMEDIK, s.r.o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, PhD.
  • 8/2017 – 12/2017: individuálna práca s dieťaťom s narušenou zvukovou rovinou reči pod vedením klinického logopéda.

VZDELANIE

Vzdelanie:

  • 9/2013 – 5/2018: študentka odboru Logopédia, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského. Diplomová práca: Návrh testu fonologického uvedomovania pre slovensky hovoriace deti. Školiteľ: PhDr. Dana Buntová, PhD.

 

ÚČASŤ NA ŠKOLENIACH

Prehľad účasti na vzdelávacích akciách a vedeckých podujatiach:

  • 12/2015: Bilingual assessment child lexical knowledge in Central Europe“
  • 11/2016: Kurz afázie v klinickej praxi. MUDr. Vanda Franková, Mgr. Ivica Bauerová, PhD. Bratislava.
  • 11/2016: Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., PaedDr. Zita Sümegiová, Bratislava.

 

 

 

Reklamný prúžok