Počet online

Máme online 4 hostí 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5
KLINICKÁ LOGOPÉDIA ODBORNÝ PROFIL Mgr. Simona Kačmárová
English (United Kingdom)Slovak (Slovenská republika)

Mgr. Simona Kačmárová

kacmarova

(zástup počas materskej dovolenky)

PRACOVNÉ ZAMERANIE:

  • poruchy výslovnosti
  • raná intervencia u detí,
  • špecificky narušený vývin reči,
  • poruchy hlasu.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

- od 9/ 2017 – súčasnosť: logopéd v amb. kl. logopédie, LOGOMEDIK s.r.o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, PhD.

- 3/ 2015 – 3/ 2017: individuálna práca s pacientom s kraniocerebrálnou traumou pod vedením logopéda.

VZDELANIE

Vzdelanie:

5/ 2018 – ukončenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve, Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Katedra logopédie.

9/ 2012 – 5/ 2017: študentka odboru logopédia, Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra logopédie. Téma diplomovej práce: Terapia porúch hlasu. Školiteľ: Mgr. Viera Miššíková, PhD.

ÚČASŤ NA ŠKOLENIACH

Prehľad účasti na vzdelávacích akciách a vedeckých podujatiach:

5/2018 – Starostlivosť o deti s poruchami sluchu z pohľadu logopéda

4/2018 – The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention

- 3/2018 - Využitie aplikovanej behaviorálnej analýzy pri rozvoji komunikácie detí s poruchou autistického spektra

- 10/2017 – Integrovaná zdravotná starostlivosť

- 10/2017 – „Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s PAS“

- 9/2017   – „ Holistický pohľad na dieťa od 0 do 36 mesiacov“

- 12/2015 ­– „Bilingual assessment of child lexical knowledge in Central Europe“


Reklamný prúžok