Počet online

We have 10 guests online
Please wait while JT SlideShow is loading images...
Foto 1Foto 2Foto 3Foto 4Foto 5
KLINICKÁ LOGOPÉDIA
English (United Kingdom)Slovak (Slovenská republika)

ODBORNÝ PROFIL

Mgr. Alexandra Zemeníková

saska fotoPRACOVNÉ ZAMERANIE:

 • Narušenie zvukovej roviny reči
 • Oneskorený vývin reči

VZDELANIE:

 • 9/2014 – 6/2019: študentka odboru Logopédia, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského. Diplomová práca: Poruchy pomenovania obrázkov u pacientov s neurodegeneratívnym ochorením. Školiteľ: Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

 • od 7/2019 – súčasnosť: logopéd v Ambulancii Klinickej logopédie, LOGOMEDIK, s.r.o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, PhD.

Čítať celý článok...

Mgr. Magdaléna Hladíková

hladikova

PRACOVNÉ ZAMERANIE:

 • raná intervencia u detí,
 • špecificky narušený vývin reči,
 • poruchy výslovnosti

Pracovné skúsenosti:

 • od 7/2018 – súčasnosť: logopéd v Ambulancii Klinickej logopédie, LOGOMEDIK, s.r.o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, PhD.
 • 8/2017 – 12/2017: individuálna práca s dieťaťom s narušenou zvukovou rovinou reči pod vedením klinického logopéda.

ČÍTAJTE ĎALEJ

Mgr. Simona Kačmárová

kacmarova

(zástup počas materskej dovolenky)

PRACOVNÉ ZAMERANIE:

 • poruchy výslovnosti
 • raná intervencia u detí,
 • špecificky narušený vývin reči,
 • poruchy hlasu.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI:

- od 9/ 2017 – súčasnosť: logopéd v amb. kl. logopédie, LOGOMEDIK s.r.o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, PhD.

- 3/ 2015 – 3/ 2017: individuálna práca s pacientom s kraniocerebrálnou traumou pod vedením logopéda.

ČÍTAJTE ĎALEJ

Mgr. Marianna Piovarová

piovarova marianna

V súčastnosti je na materskej dovolenke.

PRACOVNÉ ZAMERANIE:

 • raná intervencia u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • špecificky narušený vývin reči,
 • symptomaticky narušený vývin reči,
 • myofunkčné poruchy

Pracovné skúsenosti:

 • Od 27.6.2016 – súčasnosť:klinickýlogopéd v amb. kl. logopédie, LOGOMEDIK,s.r.o.
 • od 5.9.2011 – 27.6.2016: logopéd v amb. kl. logopédie, LOGOMEDIK, s.r.o., pod supervíziou klinického logopéda PaedDr. Barbory Bunovej, Phd.
 • 2009 – 2011: výskumný asistent v Medzinárodnom projekte Eldel (A Marie-Curie Initial Training Network on the scientific study od literacy development).

Čítajte ďalej

PaedDr. Barbora Bunová, PhD.

 • klinický logopéd,
 • držiteľka bronzovej medaily  SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI ZA ZÁSLUHY

DIPLOM ocenenia >>>

 •  držiteľka Pamätnej medaily Predsedu TTSK

Pamätná medaila >>>

Článok z médií >>>

 • členka Senior Council European English Life Long Learning Programme of Clinical Dysphagiology, zástupca Slovenska - www.elllp.eu
 • certifikovaný terapeut v NDT Basic Bobath (neurovývinová Bobath terapia u detí )
 • držiteľka pamätného listu Dekanky PdF UK Bratislava

Pamätný list PdF UK v Bratislave >>>

ČÍTAJTE ĎALEJ